Református templom
Duna
Római út

DUNAALMÁSI HÍRADÓ


tovább...

Magyar Falu Program

Főoldal

Felhívás

Lakossági felhívás!

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése alapján minden földtulajdonos, földhasználó kül és belterületen egyaránt az adott év június 30-ig köteles a parlagfű elleni védekezésre, ezt követően pedig a virágzásnak és a pollen levegőbe jutásának folyamatos megakadályozására.

A megjelölt időpont után külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, belterületen a települési önkormányzat jegyzője elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó.

A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága növényvédelmi bírságot szab ki, melynek - a hivatkozott törvény 59. § (3) bekezdés alapján – legkisebb összege 15 000 Ft, legmagasabb összege 150 000 000 Ft. A bírság, illetve meg nem fizetése esetén az azt terhelő kamat, adók módjára behajtható.

Kérem, minden föld és ingatlantulajdonos tegyen eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének!

Bejelentkezés