Református templom
Duna
Római út

DUNAALMÁSI HÍRADÓ


tovább...

Magyar Falu Program

Önkormányzat

Az önkormányzat alapfeladatai

Az önkormányzat köteles gondoskodni:
- az egészséges ivóvízellátásról
- az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről
- az egészségügyi és szociális alapellátásról
- a közvilágításról
- a helyi közutak és köztemető fenntartásáról
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítéséről

A Polgármesteri Hivatal által ellátott alap- és főtevékenységek

1. Az önkormányzati törvényben és egyéb jogszabályokban előírt ellátási kötelezettségek és hatósági feladatok ellátása.
2. A részben önálló intézmények gazdálkodási feladatainak ellátása
3. Az alább felsorolt szakfeladatok ellátása

Önként vállalt feladatok

Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha
- ellátása nem sérti más települések érdekeit
- nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe
- megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását
- ellátásához a szükséges feltételek fennállnak.

A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni. Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha tartalmazza a megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat. Az önként vállalt (többlet) feladatok tekintetében az éves költségvetésben - a fedezet biztosításával egyidejűleg - kell állást foglalni.

 

Önkormányzati tevékenységet meghatározó jogszabályok:

- Magyarország Alaptörvénye 
- 1990. évi C. törvény a helyi adókról,
- 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról,
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,
- 1999. évi LXIII törvény a közterület-felügyeletről,
- 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
- 2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól,
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Hivatalos név (teljes név):

Állami Számvevőszék

Székhely:

1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.

Postacím:

1364 Budapest 4. Pf. 54

Központi telefonszám:

+36 1 484 9100

Központi telefax:

+36 1 484 9200

Központi e-mail:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Internet honlap:

www.asz.hu

 

Hivatalos név (teljes név):

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

Székhely:

2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.

Postacím:

2801 Tatabánya Pf.:173

Központi telefonszám:

+36 34 512 100

Központi telefax:

+36 34 795 642

E-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Internet honlap:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom

 

Dunaalmás Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Adatvédelmi szabályzat

 

Közérdekű adatok igénylése

Az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései alapján a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Adatközlő) a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét a csatolt szabályzat szerint határozom meg.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál, a hivatalt alapító Tata Város Önkormányzatánál, Dunaalmás Község Önkormányzatánál, Dunaszentmiklós Község Önkormányzatánál és Neszmély Község Önkormányzatánál, valamint a hivatal által kötött megállapodások alapján a Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál, a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzatnál, a Tatai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, a Dunaszentmiklósi Német Nemzetiségi Önkormányzatnál, továbbá a Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnál keletkezett közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok teljes körére.

Letöltés

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai
adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nemleges

Bejelentkezés