Református templom
Duna
Római út

DUNAALMÁSI HÍRADÓ


tovább...

RENDEZVÉNYEK

Önkormányzat

Az önkormányzat alapfeladatai

Az önkormányzat köteles gondoskodni:
- az egészséges ivóvízellátásról
- az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről
- az egészségügyi és szociális alapellátásról
- a közvilágításról
- a helyi közutak és köztemető fenntartásáról
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítéséről

A Polgármesteri Hivatal által ellátott alap- és főtevékenységek

1. Az önkormányzati törvényben és egyéb jogszabályokban előírt ellátási kötelezettségek és hatósági feladatok ellátása.
2. A részben önálló intézmények gazdálkodási feladatainak ellátása
3. Az alább felsorolt szakfeladatok ellátása

Önként vállalt feladatok

Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha
- ellátása nem sérti más települések érdekeit
- nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe
- megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását
- ellátásához a szükséges feltételek fennállnak.

A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni. Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha tartalmazza a megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat. Az önként vállalt (többlet) feladatok tekintetében az éves költségvetésben - a fedezet biztosításával egyidejűleg - kell állást foglalni.

 

Önkormányzati tevékenységet meghatározó jogszabályok:

- Magyarország Alaptörvénye 
- 1990. évi C. törvény a helyi adókról,
- 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról,
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,
- 1999. évi LXIII törvény a közterület-felügyeletről,
- 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
- 2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól,
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Hivatalos név (teljes név):

Állami Számvevőszék

Székhely:

1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.

Postacím:

1364 Budapest 4. Pf. 54

Központi telefonszám:

+36 1 484 9100

Központi telefax:

+36 1 484 9200

Központi e-mail:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Internet honlap:

www.asz.hu

 

Hivatalos név (teljes név):

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Székhely:

2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.

Postacím:

2801 Tatabánya Pf.:173

Központi telefonszám:

+36 34 512 100

Központi telefax:

+36 34 795 642

E-mail cím:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Internet honlap:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom

 

Közérdekű adatok igénylése

Az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései alapján a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Adatközlő) a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét a csatolt szabályzat szerint határozom meg.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál, a hivatalt alapító Tata Város Önkormányzatánál, Dunaalmás Község Önkormányzatánál, Dunaszentmiklós Község Önkormányzatánál és Neszmély Község Önkormányzatánál, valamint a hivatal által kötött megállapodások alapján a Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál, a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzatnál, a Tatai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, a Dunaszentmiklósi Német Nemzetiségi Önkormányzatnál, továbbá a Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnál keletkezett közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok teljes körére.

Letöltés

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai
adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nemleges

Bejelentkezés