Református templom
Duna
Római út

DUNAALMÁSI HÍRADÓ


tovább...

RENDEZVÉNYEK

Főoldal

Elektronikus ügyintézés

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.évi CCXXII. törvény alapján 2018. január 1-jétől lehetőségük van ügyeiket a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségén elektronikusan intézni.

Felhívom figyelmüket, hogy a törvény alapján az ügyfélként eljáró

  • gazdálkodó szervezet valamint az ügyfél jogi képviselője köteles az elektronikus ügyintézésre.
  • természetes személy ügyfeleink részére a törvény jogosultságot biztosít az elektronikus ügyintézésre. Eszerint lehetőségük van ügyeik intézése során ügyintézési cselekményeiket elektronikus úton végezni, valamint nyilatkozataikat elektronikus úton megtenni. Az elektronikus ügyintézés feltétele az ügyfélkapus jogosultsággal való rendelkezés. (https://magyarorszag.hu/)

Hivatalunkban lehetőség van az E-önkormányzat (https://ohp-20.asp.lgov.hu/) portálon keresztül közvetlenül is ügyet indítani adóügyben.

Az E-önkormányzat portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban bejelentkezéshez kötöttek.

Bejelentkezés nélkül igénybe vehető funkciók:

  • Önkormányzat-kereső
  • Űrlapok kitöltése beküldés nélkül

Bejelentkezéshez kötött (online) funkciók:

  • Elektronikus űrlap beküldése
  • Mentett űrlapok elérése és megnyitása
  • Ügykövetés
  • Adóegyenleg-lekérdezés
  • Adóbevallási információk lekérdezése
  • Saját önkormányzatok listája

Az E-önkormányzat portálra történő belépést követően Dunaalmás Község Önkormányzatát kell megjelölni, azon belül választható ki az intézni kívánt ügycsoport.

Az online ügyintézéshez a felhasználónak rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas azonosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy részleges kódú telefonos azonosítással), értesítési tárhellyel, valamint nem lehet tiltott az Elektronikus ügyintézésre vonatkozó alap rendelkezése a Rendelkezési Nyilvántartásban (https://rendelkezes.gov.hu/). Ezek mellett az első belépéskor a KAÜ1 azonosítást követően el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF).

Hivatalunkban egyéb ügyekben, az általános elektronikus ügyintézés az E-papír szolgáltatás keretében történik (https://epapir.gov.hu/). Amennyiben Dunaalmás Község Önkormányzatának vagy a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének kívánnak beadványt benyújtani, a fent megjelölt E-papír felületen az ügyfélkapus bejelentkezést követően a Témacsoport és az Ügytípus kiválasztása után Dunaalmás Község Önkormányzat címzettet kell kiválasztani.

Helyi adó befizetése esetén a közlemény rovatban a féléves értesítésen szereplő azonosító számot kell feltüntetni. A helyi adó befizetésére szolgáló számlaszámokról a http://dunaalmas.hu/index.php/polgarmesteri-hivatal/tajekoztatok oldalon tájékozódhat.

Illetékfizetési kötelezettség esetén természetes személy ügyfeleink jogosultak az ügyintézésért fizetendő eljárási illetéket elektronikus úton megfizetni. Gazdálkodó szervezet ügyfél az önkormányzat előtti ügye során köteles az illetéket elektronikus úton megfizetni.

Az eljárási illeték Dunaalmás Község Önkormányzat 11740047-15386122-03470000 számú számlájára fizethető meg. Kérjük, hogy az átutalási megbízás közlemény rovatában szíveskedjen az ügyfél nevét, az ügy típusát, valamint – amennyiben az rendelkezésére áll – az ügy iktatószámát feltüntetni.

Dr. Kórósi Emőke jegyző nevében és megbízásából

 

                                                                                              Makay Tibor
                                                                                  kirendeltség vezető

 

Általános tájékoztató
Elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások

Bejelentkezés