Református templom
Duna
Római út

DUNAALMÁSI HÍRADÓ


tovább...

Magyar Falu Program

Pályázatok

 

 

Pályázati azonosító: TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00023

Kedvezményezett: Dunaalmás Község Önkormányzata

Támogatás összege: 151.503.749 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Bölcsőde kialakítása Dunaalmás községben

Projekt helyszíne: 2544 Neszmély, Semmelweis tér 1-2., hrsz 609/1

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.30.

 

Rövid összefoglaló:

 

Dunaalmás Község Önkormányzata 151,5MFt, 100 %-osfinanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a bölcsődei szolgáltatások bővítésére a településen.

A beruházás a kisgyermekek napközbeni ellátásának, ezáltal a település lakosságának a bölcsődei szolgáltatásokhoz való nagyobb arányú hozzáférésének megteremtésére irányul egy új mini bölcsőde létrehozásával. Jelen projektben a támogatás segítségével a korábbi gyógyszertár és a mellette üresen álló szolgálati lakás épülete lesz átalakítva egy 8 férőhelyes mini bölcsődévé.

 

A projekt megvalósításának indokát az jelenti, hogy a településen nincs jelenleg a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény, így a gyermekek elhelyezése, és a szülőknek a munkaerőpiacra történő visszatérése nem megfelelően biztosított.

 

A beruházás műszaki tartalma:

Az ingatlan 2544 Neszmély, Semmelweis tér 1.,hrsz 609/1 alatt helyezkedik el. A Semmelweis tér Dunaalmás és Neszmély határán található. Az ingatlan Neszmély, Dunaalmás és a Magyar Államkincstár tulajdonában áll, a közelmúltig gyógyszertár működött benne. A gyógyszertár mellett korábban egy szolgálati lakás lett kialakítva az orvosok részére, de ezt már nem használják. A fejlesztés során gyógyszertár és a szolgálati lakás helyiségeinek átalakításával jönne létre az új mini bölcsőde. A beruházás során megvalósul az épület teljes felújítása és energetikai korszerűsítése.

 

A mini bölcsődében a csoportszoba, valamint a hozzá kapcsolódó helyiségek kerülnek kialakításra, mint gyermeköltöző és átadó és gyermekfürdő. Továbbá kialakításra kerülnek a szükséges egyéb helyiségek is, mint akadálymentes mosdó, személyzeti öltöző és wc, teakonyha, nevelői szoba és melegítő konyha.

 

Tervezett mini bölcsőde nettó alapterülete: 180,94 m2.

 

A kivitelezés mellett új eszközök beszerzésére is sor kerül a bölcsőde számára a támogatásból. Ennek költsége közel 8 MFt. Az építési beruházás becsült költsége bruttó 128,5 MFt, míg a pályázat teljes költségvetése 151.503.749 Ft.

 

A projekt eredménye egy a XXI. századi követelményeknek és a lakossági igényeknek megfelelő korszerű bölcsőde lesz, amelynek köszönhetően 8, Dunaalmáson vagy a szomszédos Neszmélyen élő 1 évesnél idősebb, de még nem óvodáskorú kisgyermek számára lesz biztosított a bölcsődei szolgáltatás.

 

A beruházás az alábbi lépésekben valósul meg:

 

A beruházás kiviteli tervei 2021 augusztus végére készültek el, ezzel zárult le az 1. mérföldkő.

 

Ezt követően az Önkormányzat egy közbeszerzési eljárást folytatott le, de az eredménytelenül zárult. A költségek megemelkedése miatt többlettámogatási kérelmet is benyújtott a település, amely támogatásban részesült, így az eredetileg 83 Millió Ft-os támogatás 151,5 Millió Ft-ra nőtt.

 

A 2022 decemberben indított újabb közbeszerzési eljárás már eredményesen zárult, 2023. április 3-án sikerült megkötni a vállalkozási szerződést a beruházás kivitelezőjével.

A 2. mérföldkő így 2023.04.05-én teljesült.

 

A bölcsőde kivitelezési munkái 2023  áprilisban kezdődtek meg a bontási munkákkal.

 

Az új intézmény kialakításának építési munkái folyamatosan haladtak előre és augusztus végére elérték az 50%-os készültséget. Az 50%-os készültségi szint elérésével zárult a 3. mérföldkő.

 

A kivitelező vállalkozó tartotta a szerződés szerinti ütemtervet, így 2023 közepére elkészült a település új bölcsődéje. A 100%-os készültségi szint elérését követően a vállalkozó készre jelentette a beruházást, megtörtént a műszaki átadás-átvétel. 2023.12.20. volt a 4. mérföldkő elérésének időpontja.

 

A projekt részeként új eszközök beszerzésére is sor került. Minden a támogatásból beszerzett eszköz leszállítottak és telepítettek 2023.12.30-ig. Ez volt a projekt fizikai zárásának az időpontja is, amely az 5. mérföldkő elérését is jelentette egyben.

 

A teljes beruházás lezárult a vállalt határidőn belül, az Önkormányzat pedig elszámolt a támogatással.